Cáp đồng đơn bọc – CV 1x

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ

Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%

Quy cách Cu (Al)/PVC và  Al/XLPE
Ruột dẫn Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 %
Số lõi 1
Kết cấu ruột dẫn Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
Mặt cắt danh định + Ruột dẫn đồng Từ 0.75 mm2 đến 1000 mm2
+ Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2
Điện áp danh định 0.6/1 kV
Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn 75 oC với cách điện PVC và 90 oC với cách điện XLPE
HOTLINE 0972.82.52.42