Giá bán lẻ đề xuất: 180,000

Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%

CHIP: BRIDGELUX
DRIVER: RAYON
(DONE - PHILIPS)
CRI > 90
LUMEN: 120-130 L/W
Giá bán lẻ đề xuất: 240,000

Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%

CHIP: BRIDGELUX
DRIVER: RAYON
(DONE - PHILIPS)
CRI > 90
LUMEN: 120-130 L/W
Giá bán lẻ đề xuất: 300,000

Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%

CHIP: BRIDGELUX
DRIVER: RAYON
(DONE - PHILIPS)
CRI > 90
LUMEN: 120-130 L/W