Cáp đồng ngầm 3 ruột – DSTA 3x

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ

Liên hệ nhận báo giá chính xác.
Chiết khấu lên tới 30%

Quy cách Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
Ruột dẫn Đồng 99.99 % và nhôm 99.7 %
Số lõi  2, 3, 4, 5
Kết cấu ruột dẫn Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2.
Mặt cắt danh định + Ruột dẫn đồng Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2
+ Ruột dẫn nhôm Từ 10 mm2 đến 1000 mm2
Điện áp danh định 0.6/1 kV
Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn 90 oC
HOTLINE 0972.82.52.42